Autorzy tekstu

Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Bieczu

Mariola Bochenek
Data wysłania artykułu
2011-10-30

1. Skąd pomysł na założenie własnej firmy?

Pomysł na rozpoczęcie działalności gospodarczej związany był bezpośrednio z ogłoszonym przetargiem w miejscowym Urzędzie Miasta na najem lokalu gastronomicznego. Nieruchomość o powierzchni ok. 150 m2 zlokalizowana była w centrum miasta, w sąsiedztwie rynku głównego, przy parkingu. Po oględzinach w/w nieruchomości stwierdziłem, że mam koncept oraz wiedzę, na prowadzenie działalności gospodarczej w tymże lokalu. Miałem wtedy przeświadczenie, że będzie to zyskowny interes…

2. Czy wykształcenie, które Pan zdobył było pomocne w rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej?

Wykształcenie zdobyte na studiach dziennych w Akademii Górniczo-Hutniczej na kierunku Zarządzanie i Marketing było kluczowe, jeżeli chodzi o rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej. Teoria i praktyka zdobyta na uczelni dotycząca zagadnień takich jak: podstawy prawne działalności gospodarczej, systemy podatkowe w gospodarce, zasady marketingu, ekonomia, analiza finansowa przedsiębiorstw, zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, rachunkowość, bankowość, prowadzenie negocjacji, zarządzanie strategiczne pozwoliły mi na samodzielne rozpoczęcie i prowadzenie biznesu.

3. Jakie były Pana pierwsze kroki w związku z planowaniem rozpoczęcia działalności gospodarczej?

Pierwszym krokiem w związku z planowaniem działalności był biznes-plan, w którym ująłem wszystkie niezbędne informacje dotyczące m.in. licytacji na przetargu, czyli ile maksymalnie mogę zaoferować za m2, aby mój biznes miał ekonomiczne uzasadnienie. W biznes-planie opisałem mój pomysł na interes, którym miał być lokal gastronomiczny (pub) wraz z pizzerią nastawiony głównie na potrzeby młodzieży. Przewidywane były również imprezy okolicznościowe typu: chrzciny, wizyty zorganizowanych grup turystycznych. Raz w miesiącu zaś, w weekend, miały odbywać się koncerty znanych z telewizji i radio zespołów muzycznych. Biznes-plan zakładał także plan pozyskania kapitału związany z modernizacją i przystosowaniem lokalu do w/w działalności. Po części kapitał pochodził z własnych środków. Zatowarowanie lokalu w produkty alkoholowe nastąpiło po negocjacjach i podpisaniu umowy z dyrekcją hurtowni na warunkach odroczonego terminu płatności w ramach udzielonego limitu kredytu kupieckiego. Jednakże było to niewystarczające, w związku z czym część kapitału pozyskałem od wspólnika, któremu zaproponowałem udział w spółce. Niestety osoba ta oprócz kapitału nie dysponowała żadnymi cechami mogącymi wesprzeć mnie w prowadzaniu działalności gospodarczej. Dlatego też przestrzegam, że czasem korzystniej jest skorzystać z usług banku – kredyt – aniżeli decydować się na spółkę, zwłaszcza cywilną.

4. Czy przepisy prawne pozwalają na szybkie i sprawne rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wymaga w Polsce pokonania wielu barier, choć teoretycznie istnieje „jedno okienko”. Udało mi się jednak zminimalizować czas pozyskania wszystkich dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej poprzez osobiste wizyty w takich instytucjach jak: Urząd Miasta (rejestracja firmy, zezwolenie na sprzedaż alkoholu), bank, Urząd Statystyczny, Urząd Skarbowy, ZUS, Sanepid, Konserwator Zabytków. Przy odpowiedniej motywacji potrzebne dokumenty zdobyłem w dwa dni. Następnie zająłem się promocją związaną z planowanym otwarciem pubu-pizzerii. Reklama pojawiła się w lokalnym radio, zaś drukarnia wydrukowała ulotki informujące o atrakcjach/promocjach w dniu otwarcia lokalu. Cała akcja reklamowa przyniosła rewelacyjny skutek, gdyż wszystkie miejsca w lokalu były zajęte.

5. Czy na początku prowadzenia firmy miał Pan trudności wynikające z braku wcześniejszego doświadczenia w tej dziedzinie?

Nie, gdyż jak podałem w punkcie 2. wykształcenie zdobyte na uczelni, zarówno teoretyczne jak i praktyczne (praktyki dyplomowe, projekty) pozwoliło mi w sposób rzetelny zająć się osobiście sprawami związanymi z księgowością (Urząd Skarbowy, ZUS), sanepidem, zatrudnieniem pracowników na umowy. Oczywiście nowa sytuacja spowodowała, że niejednokrotnie popełniałem drobne błędy, lecz szybko wyciągałem z nich wnioski, aby w przyszłości się one nie zdarzały.

6. Zajmuje Pan stanowisko kierownicze w dobrze prosperującej firmie, jak również prowadził Pan działalność gospodarczą. Jak Pan może porównać te dwie sytuacje?

W literaturze związanej z psychologia i socjologią pracy można przeczytać o dwóch typach ludzi: stworzonych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz wybitnych, ale potrafiących pracować efektywnie i wydajnie „pod skrzydłami szefa”. Dla mnie obydwie sytuacje nie stanowiły problemu, realizowałem się zarówno jako właściciel firmy, oraz realizuję się jako pracownik mający „na sobą” przełożonego. Praca jako właściciel we własnej firmie nie jest lekka i przyjemna, zwłaszcza, gdy nie korzysta się z pomocy firm zewnętrznych – jak to miało miejsce w mojej firmie w związku z jej niewielkim rozmiarem – mikroprzedsiębiorca. Na taki stan rzeczy wpływają przede wszystkim: skomplikowane prawo podatkowe, szereg instytucji kontrolujących i szukających „dziury w całym”. Prowadząc działalność gospodarczą trzeba być dostępnym 24 godziny na dobę. Jeżeli chodzi o pracę w firmie, jest się „zwolnionym” z części tych obowiązków. Można skupić się na konkretnych działaniach w ramach umowy o pracę. Czas pracy jest również ograniczony kodeksem pracy. O urlopie nawet nie wspomnę…..

7. Jakimi wskazówkami chciałby się pan podzielić z uczniami szkoły, którzy zastanawiają się czy lepiej jest rozpocząć działalność gospodarczą, czy pracować na etacie u pracodawcy?

Jak już mówiłem wcześniej, wszystko zależne jest od predyspozycji każdego człowieka. Na pewno warto zaryzykować i zainwestować pieniądze w dochodową działalność, gdyż zainwestowane pieniądze szybko mogą się zwrócić, a zyski mogą być o wiele większe aniżeli wynagrodzenie na umowę o pracę. Ja osobiście bezpośrednio po zakończeniu edukacji rozpocząłem pracy na umowę o pracę w dużej firmie, co pozwoliło mi na zdobycie niezbędnej praktyki i wiedzy. Po takim doświadczeniu na pewno łatwiej jest prowadzić własny biznes.

8. Jak Pan sądzi, czy wiedza z zakresu przedsiębiorczości pomaga osiągać sukces?

Tak wiedza z zakresu przedsiębiorczości jest niezbędna w rozpoczęciu działalności gospodarczej, a także w osiągnięciu sukcesów. Ważne jest, aby tę wiedzę można było wykorzystać w praktyce, i aby ta wiedza była zdobyta na uczelniach, które cieszą się dobrą reputacją, a „spod ich skrzydeł” wyszło już wielu znanych i cenionych ludzi – zarówno przedsiębiorców, wysokich urzędników państwowych czy prezesów czołowych firm.